Consulta e descarga de datos

Neste epígrafe pódense consultar os datos da Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (*EIEL) para os períodos 2000, 2005 e do 2008 ao 2019, así como realizar a descarga completa dos devanditos datos por cada provincia. A diferenza das consultas que se fan por municipio e sectores de actividade, nesta funcionalidade a descarga será por provincia, podendo elixir arquivos *txt ou excel.

Permítese o acceso a este servizo, en calquera caso, sempre que se mencione a autoría e propiedade da SEAT, do seguinte modo: ©Secretaría de Estado de *Politica Territorial.

Detalle das descargas e consultas dispoñibles:

Fase 2000

   ♦ Cadros: Nesta fase pódese examinar 55 cadros con información de infraestruturas básicas e equipamentos a nivel de núcleo de poboación por municipio e provincia e 15 cadros de carácter xeral a nivel provincial.

Fase 2005-2019

    ♦ Cadros: Estes períodos conteñen 54 cadros con información de infraestruturas básicas e equipamentos a nivel de núcleo de poboación por municipio e provincia e 16 cadros de carácter xeral a nivel provincial.

    ♦ Ámbito: Municipios de menos de 50.000 habitantes para todas as provincias, coas seguintes excepcións:

  •  2005: Cabildo Insular del Hierro.

  •  2008 ao 2012: Cabildo Insular del Hierro, Comunidade Autónoma de Madrid, Burgos (2009), Huesca (2011 e 2012) e Generalitat de Cataluña (2012).

  •  2013: Huesca, Generalitat de Cataluña, Comunidade Autónoma de Madrid,  e o Consello Insular de Eivissa.

  • 2014: Huesca, as Comunidades Autónomas de Cataluña e Madrid, e os Consellos Insulares de Eivissa e *Formentera..

  •  2015: Huesca, Consellos Insulares de Eivissa e *Formentera. Comunidades Autónomas de Cataluña e Madrid.

  •  2016: Huesca e Sevilla. Comunidades Autónomas de Cataluña e Madrid. Consellos Insulares de Eivissa e *Formentera.

   • 2017: Huesca, Sevilla, Zamora e Zaragoza. Comunidades *Autonomas de Cataluña, Madrid e Cantabria. Consellos Insulares de Eivissa e *Formentera. Cabidos Insulares de Gran Canaria, e El Hierro.

    • 2018: Burgos,Cáceres, A Coruña,  Huelva, Huesca,  Palencia, Salamanca, Sevilla, Zamora e Zaragoza. Cabidos Insulares de Forteventura, Gran Canaria, El Hierro e Tenerife. Consello Insular de *Formentera. Comunidades Autónomas de Cantabria, Cataluña e Madrid.

    • 2019: Albacete, Ávila, Burgos, Cáceres, La Coruña,  Guadalajara, Huelva, Huesca, La Rioja, Lugo, Murcia, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca Segovia, Sevilla,  Zamora, Zaragoza. Comunidades Autónomas de Cantabria, Cataluña, Madrid y Región de Murcia. Consejos Insulares de Ibiza, Formentera. Cabildos Insulares de Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, El Hierro.

         ⇔A medida que remitan as correspondentes Enquisas iranse incorporando a esta web.
 


Visualización e descarga para os períodos 2000, 2005 e do 2008 ao 2019


Calendario de difusión